Kolejna wygrana kredytobiorcy z Bankiem BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)

Kolejne, pozytywny wyrok uzyskany dla naszych Klientów w sprawie tzw. kredytów frankowych. Tym razem postępowanie dotyczyło umowy kredytowej indeksowanej do CHF, zawartej z GE Money Bank S.A. (dzisiejszy BPH S.A.) w 2006 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie sędziego Tomasza Leszczyńskiego 03 marca 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 310.706,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z Bankiem BPH S.A. jest nieważna;
  • obciążył Bank BPH S.A. wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, a w tym tylko jedna z udziałem naszych Klientów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Konrad Godlewski – adwokat w AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych