Kolejna wygrana z mBank S.A. (BRE Bank S.A.) w sprawie umowy waloryzowanej kursem CHF

Miło nam poinformować o zwycięskim wyroku uzyskanym dla naszych Klientów w sprawie unieważnienia tzw. umowy frankowej.

Tym razem postępowanie dotyczyło umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „multiplan” waloryzowany kursem CHF, zawartej z BRE Bank S.A. (poprzednika mBank S.A.) w 2005 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w osobie sędzi Moniki Odzimkowskiej 09 grudnia 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 134.643,15 zł oraz 26.867,70 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszego Mocodawcę z mBank S.A. jest nieważna;
  • obciążył bank wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#frankowicze

UWAGA!

Jeżeli jesteś stroną podobnej umowy kredytowej/pożyczki powiązanej z kursem CHF, to niezwłocznie zgłoś się do Nas na bezpłatną analizę umowy. Wystarczy, że prześlesz skan umowy wraz z załącznikami na adres biuro@akglegal.pl, a w ciągu kilku dni dostaniesz zwrotną wiadomość z informacją, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia mogące skutkować uznaniem umowy za nieważną.