Sąd Najwyższy potwierdza dotychczasowy dorobek TSUE – uchwała SN z 25 kwietnia 2024 r. sygn. akt III CZP 25/22

Po wielu latach oczekiwania w dniu dzisiejszym – 25 kwietnia 2024 t. – Sąd Najwyższy podjął kluczową uchwałę dla regulacji stosunków prawnych pomiędzy kredytobiorcami/pożyczkobiorcami, a bankami w sytuacji stwierdzenia istnienia w umowach łączących ww. strony postanowień niedozwolonych. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: 1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania […]

Uroczyste wręczenie Dziekanowi ORA Warszawa pucharu za udział w XXXIX Mistrzostwach Polski Adwokatury w Narciarstwie

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się uroczystość przekazaniu Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mec. Mikołajowi Pietrzakowi pucharu za zdobycie drugiego miejsca w XXXIX Narciarskich Mistrzostwach Polski Adwokatury 2024. Wielkie gratulacje należą się całej warszawskiej drużynie, albowiem choć nie była najliczniej reprezentowana, to jednak dzięki wyjątkowo wysokim miejscom zajmowanym przez warszawskich adwokatów i aplikantów, wywalczyła ostatecznie 2 miejsce w klasyfikacji […]

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej banku odrzucony przez Sąd z uwagi na jego pozorność!

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z 11 kwietnia 2024 r. odrzucił wniosek Deutsche Bank Polska S.A. o zawezwanie do próby ugodowej złożony 22 grudnia 2023 r. Oznacza to, że ów wniosek nie wywołał żadnych skutków prawnych, a tym samym nie doprowadził do zawieszenia terminu przedawnienia roszczenia banku o zapłatę kapitału względem kredytobiorców. Zdaniem kredytobiorców wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został złożony przez bank wyłącznie dla […]

Ustalenie nieważności umowy kredytu w sporze z Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po wielu latach procesu sądowego, walce o utrzymanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, a w tym także w prokuraturze (bank nie respektując postanowienia o zabezpieczeniu próbował uzyskać od naszych Mocodawców obowiązek dalszego płacenia rat kapitałowo-odsetkowych za pomocą m.in. firm windykacyjnych;), a także o nie uwzględnienie wniosku przeciwnika o zawieszenie postępowania z uwagi na ogłoszenie upadłości banku, nasi Mocodawcy w tym tygodniu uzyskali wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin […]

Nowatorskie zabezpieczenie w sporze z powództwa jednego z dwóch kredytobiorców p-ko Bankowi Millennium S.A.

Niezmiernie miło nam poinformować, że 5 kwietnia 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczenia jednego z dwóch kredytobiorców w sporze z Bankiem Millennium S.A. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego z uwagi na wcześniejsze osiągnięcia Kancelarii w zakresie uzyskiwanych zabezpieczeń gdyby nie fakt, że jest to pierwsze tego typu postanowienie uzyskane w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego wydane w sprawie o sygn. III CZP 12/23 z 19 października 2023 r. o której pisaliśmy już […]

„Dzień z Adwokatem” na Uniwersytecie SWPS z udziałem mec. Godlewskiego

19 marca 2024 r. studenci wydziału prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie w ramach „Dnia z Adwokatem” mogli dowiedzieć się, jak wygląda egzamin na aplikację adwokacką, poznać blaski i cienie pracy adwokata, a także jakie cechy powinien posiadać dobry adwokat. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, a wśród panelistów znalazła się Wicedziekan ORA Warszawa adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka, adw. Dominika […]

Wygrana Kancelarii w Sądzie Najwyższym w sprawie spadkowej: czynniki prawne są również częścią „stanu” darowizny.

Bardzo miło nam poinformować, że 9 lutego 2024 r. Sad Najwyższy w sprawie toczącej się pod sygn. akt II CSKP 903/22 wydał korzystne dla naszych Mocodawców i zgodne z wnioskami złożonej skargi kasacyjnej rozstrzygnięcie. Spór dotyczył działu spadku pomiędzy spadkobiercami. Kluczowym dla sprawy było dokonanie prawidłowej oceny stanu, a w konsekwencji ceny darowanej przez spadkodawcę nieruchomości w kontekście treści art. 1042 § 2 Kodeksu cywilnego. […]

Mec. Konrad Godlewski mistrzem Polski Adwokatury w narciarstwie w 2024 r. – relacja z XXXIX Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatury w Szklarskiej Porębie

W miniony weekend mec. Konrad Godlewski zdobył pierwsze miejsce na XXXIX Narciarskich Mistrzostwach Polski Adwokatów w narciarstwie alpejskim (konkurencja slalom gigant) rozgrywanych w Szklarskiej Porębie. Uzyskał przy tym najlepszy czas zawodów i obronił tytuł mistrzowski wywalczony w zeszłym roku. Całościowa relacja z ww. zawodów dostępna jest na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu (link poniżej): https://www.ora.walbrzych.pl/izba-adwokacka/xxxix-narciarskie-mistrzostwa-polski-adwokatow-sprawozdanie-wraz-z-wynikami/

Upadek umowy kredytu EKSTRALOKUM Santander Bank Polska S.A.

Po kilku latach procesu toczącego się w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie nasz Mocodawca uzyskał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z Santander Bank Polska S.A. Ww. Sąd w orzeczeniu z 06 lutego 2024 r.: Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski. #wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze

Waloryzacja nie dla banku – postanowienie TSUE w sprawie C‑488/23 z 12 stycznia 2024 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 stycznia 2024 roku w sprawie C-488/23 (dot. mBank S.A.) wydał postanowienie, w którym jasno i bez wątpliwości wskazał, że bank po stwierdzeniu nieważności umowy w wyniku występowania w niej niedozwolonych postanowień nie może żądać od konsumenta, „(…) poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany […]

to top button