Mec. Konrad Godlewski mistrzem Polski Adwokatury w narciarstwie w 2024 r. – relacja z XXXIX Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatury w Szklarskiej Porębie

W miniony weekend mec. Konrad Godlewski zdobył pierwsze miejsce na XXXIX Narciarskich Mistrzostwach Polski Adwokatów w narciarstwie alpejskim (konkurencja slalom gigant) rozgrywanych w Szklarskiej Porębie. Uzyskał przy tym najlepszy czas zawodów i obronił tytuł mistrzowski wywalczony w zeszłym roku. Całościowa relacja z ww. zawodów dostępna jest na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu (link poniżej): https://www.ora.walbrzych.pl/izba-adwokacka/xxxix-narciarskie-mistrzostwa-polski-adwokatow-sprawozdanie-wraz-z-wynikami/

Upadek umowy kredytu EKSTRALOKUM Santander Bank Polska S.A.

Po kilku latach procesu toczącego się w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie nasz Mocodawca uzyskał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z Santander Bank Polska S.A. Ww. Sąd w orzeczeniu z 06 lutego 2024 r.: Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski. #wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze

Waloryzacja nie dla banku – postanowienie TSUE w sprawie C‑488/23 z 12 stycznia 2024 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 stycznia 2024 roku w sprawie C-488/23 (dot. mBank S.A.) wydał postanowienie, w którym jasno i bez wątpliwości wskazał, że bank po stwierdzeniu nieważności umowy w wyniku występowania w niej niedozwolonych postanowień nie może żądać od konsumenta, „(…) poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany […]

Grudniowa wygrana z Raiffeisen Bank International

Miło nam poinformować, że nasi Mocodawcy uzyskali przed Sądem Okręgowym w Warszawie wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Ww. Sąd w wyroku z 28 grudnia 2023 r.: Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski. #wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze

Przedawnienie roszczeń banku i „upadek” uchwały SN – wyrok TSUE w sprawie C-28/22 z 14 grudnia 2023 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie toczącej się pod sygn. C-28/23 zakończonej wydaniem wyroku 14 grudnia 2023 r. zajął się kilkoma, bardzo istotnym z punktu widzenia tzw. sprawach frankowych zagadnieniami. W pierwszej kolejności TSUE udzielał odpowiedzi na pytanie o datę rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń banku przysługujących mu względem konsumenta w sytuacji uznania umowy za nieważną z uwagi na występowanie w niej niedozwolonych postanowień. TSUE na owe pytanie […]

TSUE w sprawie C-756/22 – Banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11 grudnia 2023 roku, sprawie C-756/22 (Bank Millennium vs Arkadiusz Szcześniak) wydał orzeczenie, z którego wynika, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji świadczeń. Banki nie mogą bowiem domagać się od konsumentów zwrotu kwot innych niż tylko kwota kapitału wypłaconego kredytu. TSUE w ww. postanowieniu stwierdził, że:„artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 […]

Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/22 vs mBank S.A. – odsetki dla frankowiczów od wezwania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wydał wyrok zgodny z duchem Dyrektywy 93/13/EWG – służącej obronie praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami – i przyznał rację konsumentom w kwestii dotyczącej daty od której należy naliczać odsetki przysługujące kredytobiorcom w sporach z bankami. TSUE zakwestionował przy tym niekorzystną dla kredytobiorców uchwałę Sądu Najwyższego z 06 maja 2021 roku, III CZP 6/21 (a niestety od daty jej wydania bardzo […]

to top button