Ekspresowa wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie (w 4 miesiące!)

Mało szczęśliwa dla banku, ale za to bardzo pozytywna dla naszych Klientów passa w sporach z Deutsche Bank Polska S.A. trwa dalej.

Wyrokiem z 29 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 97.771,45 zł oraz 151.961,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty złożenia oświadczenia przez powoda o zaznajomieniu się ze skutkami prawnymi orzeczenia;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszego Mocodawcę z Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna w całości;
  • obciążył Deutsche Bank Polska S.A. wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyła się zaledwie 1 rozprawa, a cały proces przed sądem I instancji zakończył się w – uwaga !!! – 4 miesiące od daty złożenia pozwu.

Sąd oddalił roszczenie w zakresie odsetek liczonych od daty złożenia pozwu. Niestety w tym zakresie Sąd oparł się na konsekwentnie kwestionowanej prze Kancelarię uchwale Sądu Najwyższego z 06 maja 2021 roku, sygn. akt III CZP 6/21. W tym zakresie będziemy składać apelację.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Konrad Godlewski z Kancelarii AKG Legal

#wyrokiwsprawachfrankowych