Grudniowa wygrana z Raiffeisen Bank International

Miło nam poinformować, że nasi Mocodawcy uzyskali przed Sądem Okręgowym w Warszawie wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Ww. Sąd w wyroku z 28 grudnia 2023 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna w całości;
  2. zasądził od pozwanego banku na rzecz naszych Mocodawców kwotę 216.012,27 zł przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank;
  3. zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot całości kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze