Kolejna umowa kredytu Nordea-Habitat zawarta z bankiem PKO BP S.A. nieważna w całości

Marzec 2023 r. zaczęliśmy z przytupem.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w osobie sędzi Moniki Dominiak 02 marca 2023 r. wydał wyrok w którym:

✅ zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 318.163,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

✅ ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z bankiem PKO BP S.A. jest nieważna;

✅ obciążył bank wszystkimi kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z AKG Legal

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#frankowicze

‼️UWAGA‼️

Jeżeli jesteś stroną podobnej umowy kredytowej/pożyczki powiązanej z kursem CHF, to niezwłocznie zgłoś się do Nas na bezpłatną analizę umowy.

Wystarczy, że prześlesz skan umowy wraz z załącznikami na adres biuro@akglegal.pl, a w ciągu kilku dni dostaniesz zwrotną wiadomość z informacją, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia mogące skutkować uznaniem umowy za nieważną.