Kolejna umowa pożyczki zawarta z Bankiem Millennium S.A. nieważna

Na skutek uznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, że w umowie pożyczki zawartej przez naszą Mocodawczynię z Bankiem Millennium S.A. znajdują się postanowienia niedozwolone, Sąd w osobie SSO Marcina Czachury wyrokiem z 19 lipca 2023 r.:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 222.928,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ;
  • ustalił, że umowa pożyczki łącząca naszą Mocodawczynię z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
  • obciążył Bank Millennium S.A. wszystkimi kosztami procesu.

To już kolejna tego typu sprawa wygrana przez Kancelarię.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych #chf #umowakredytu #umowapozyczki #frankowicze