Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP S.A.

Wyrokiem z 31 maja 2023 r. sędzia SO Ewa Uchman z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

  1. ustaliła nieważność całej umowy kredytu mieszkaniowego NORDEA-HABITAT zawartej przez naszych Mocodawców w 2009 r. z bankiem PKO BP S.A.,
  2. zasądziła od banku na rzecz powodów kwotę 30.751,70 zł i 37.368,26 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia złożenia pozwu;
  3. zasądziła od banku na rzecz powodów koszty procesu.