Zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy w sporze z Deutsche Bank S.A. na etapie apelacji

Ponownie uzyskujemy zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy w sporze z Deutsche Bank Polska S.A., tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Ów Sąd postanowieniem z 18 lipca2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia naszemu Mocodawcy poprzez wstrzymanie obowiązku spłat przez powoda rat kapitałowo-odsetkowych kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego w sprawie wytoczonej przeciwko bankowi.