Kolejne zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy w sporze z mBank S.A.

Nasi Mocodawcy uzyskali zabezpieczenie roszczenia w sporze z mBank S.A. Jest to już kolejne zabezpieczenie roszczenia
które Kancelaria uzyskała w sporze z tym bankiem.

Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii przedstawioną we wniosku o udzielenie zabezpieczenia i dlatego też odstąpił od sporządzenia uzasadnienia orzeczenia.

Postanowienie zapadło 11 października 2023 r. w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny.