Kolejne zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy w sprawie p-ko Deutsche Bank Polska S.A.

Kolejny raz przełamujemy dotychczasową linię orzeczniczą i uzyskujemy zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy w sporze z Deutsche Bank.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 14 czerwca 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia naszemu Mocodawcy poprzez wstrzymanie obowiązku spłat przez powoda rat kapitałowo-odsetkowych kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego w sprawie wytoczonej przeciwko bankowi.

To już kolejne tego typu postanowienie w ostatnich tygodniach, które uzyskała Kancelaria dla swoich Klientów.