Kolejne zabezpieczenie roszczenia p-ko syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Uzyskujemy kolejne zabezpieczenie roszczenia w sporze p-ko Getin Noble Bank S.A. w upadłości poprzez zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych.

Postanowienie zapadło28 października 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.