Listopadowa wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Wyrokiem z 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny wydał wyrok w którym:

  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna w całości;
  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 441.558,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z jednoczesnym uwzględnieniem zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank;
  • obciążył Deutsche Bank Polska S.A. całością kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

W zakresie uwzględnionego przez Sąd zarzutu zatrzymania składać będziemy apelację.

Sprawę prowadzi adw. Konrad Godlewski z Kancelarii AKG Legal

#wyrokiwsprawachfrankowych