Nakaz zapłaty wydany w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (tzw. „frankowy”) w sprawie umowy kredytowej indeksowanej do CHF zawartej z bankiem Millennium S.A., wydał na rzecz naszych Mocodawców nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, uznając tym samym roszczenie kredytobiorców za całkowicie zasadne!

Sprawę prowadzi mec. Konrad Godlewski, adwokat w AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych