Nowatorskie zabezpieczenie w sporze z powództwa jednego z dwóch kredytobiorców p-ko Bankowi Millennium S.A.

Niezmiernie miło nam poinformować, że 5 kwietnia 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczenia jednego z dwóch kredytobiorców w sporze z Bankiem Millennium S.A.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego z uwagi na wcześniejsze osiągnięcia Kancelarii w zakresie uzyskiwanych zabezpieczeń gdyby nie fakt, że jest to pierwsze tego typu postanowienie uzyskane w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego wydane w sprawie o sygn. III CZP 12/23 z 19 października 2023 r. o której pisaliśmy już wcześniej na blogu Kancelarii (link do treści ww. tekstu: https://www.akglegal.pl/pozew-frankowy-bez-zgody-wspolkredytobiorcy-przelomowa-uchwala-sadu-najwyzszego-w-sprawie-iii-czp-12-23/).

W telegraficznym skrócie:

  • umowa kredytu została zawarta przez małżonków, którzy obecnie pozostają w konflikcie;
  • jeden z byłych już małżonków (ale pozostający nadal współkredytobiorcą) nie był zainteresowany wystąpieniem z roszczeniem przeciwko bankowi;
  • z ww. powodów z roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę p-ko bankowi wystąpił wyłączenie jeden z kredytobiorców; taką możliwość otworzyła wcześniej przytaczana uchwała SN wydana w sprawie III CZP 12/23 z 19 października 2023 r.