Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. – ostatnia szansa na zgłoszenie wierzytelności przez kredytobiorców

Informujemy, że 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłości dłużnika – Getin Noble Bank S.A. Spółka akcyjna.

Oznacza to, że:

  • kredytobiorcy i pożyczkobiorcy ww. banku mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości;
  • zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem systemu informatycznego tj. Krajowego Rejestru Zadłużonych (https://prs.ms.gov.pl/krz); zgłoszenie w terminie późniejszym wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów;
  • potrącenie wierzytelności kredytobiorcy/pożyczkobiorcy z wierzytelnościami upadłego banku może być dokonane najpóźniej razem ze zgłoszeniem wierzytelności (vide: art. 96 prawa upadłościowego).

Kredytobiorca/pożyczkobiorca mający umowę z Getin Noble Bank S.A. powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie o potrąceniu swoich wierzytelności z tytułu roszczenia o zwrot zapłaconych rat kredytu/pożyczki z wierzytelnością banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu tej umowy. Inaczej grozi sytuacja, w której syndyk będzie mógł dochodzić zwrotu całej wypłaconej przez bank kwoty na rzecz konsumenta, a kredytobiorca/pożyczkobiorca odzyska z masy upadłości tylko niewielką część (o ile w ogóle) swojej wierzytelności względem banku.

Zgodnie z oszacowaniem wartości masy upadłości (dostępne tutaj: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin…/) wartość pozostałego w banku portfela kredytów powiązanych z kursem waluty obcej może mieć wartość ujemną – oznacza to, że jest bardzo prawdopodobne, że zgłoszone wierzytelności w ogóle nie zostaną zaspokojone, gdyż masa upadłości nie będzie miała wystarczającej wartości.

Szczegółową treść obwieszczenia ww. Sądu znajdziecie Państwo w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych wchodząc w poniższy link:

https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.SzczegolyObwieszczenia?params=JTdCJTIyaWRaZXduZXRyem55JTIyJTNBJTIyMmY5YTEyMDItODk0Zi00NGZiLTkwMDctMWI4MzQzNzc1NTUwJTIyJTdE&seq=2