Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób Kancelaria przetwarza dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Konrad Godlewski prowadzący działalność gospodarczą po firmę Kancelaria Adwokacka Konrad Godlewski („Kancelaria”; adres: ul. Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa).

2. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Kancelaria realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz prowadzącym obsługę rachunkową Kancelarii.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowani.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale w wypadku umów stanowi wymóg ich zawarcia i realizacji. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności można kierować na adres: biuro@akglegal.pl.

to top button