Pozew „frankowy” bez zgody współkredytobiorcy – przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 12/23

W czwartek, 19 października 2023 r. uchwałą zapadłą w sprawie toczącej się pod sygn. akt III CZP 12/23 Sąd Najwyższy otworzył drogę do unieważnienia umów kredytów i pożyczek powiązanych z kursem franka szwajcarskiego frankowiczom, którzy pozostają w konflikcie ze współkredytobiorcami np. rozwiedzionym małżonkom.

Sąd Najwyższy w ww. uchwale odpowiadając na pytanie „czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców?” przesądził, że pozwu nie muszą składać wszyscy kredytobiorcy. Może to zrobić tylko jeden z nich.

Uchwała Sądu Najwyższego powinna ostatecznie rozwiązać problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych, odblokowując możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem tysiącom skonfliktowanych frankowiczów, którzy dotychczas nie byli w stanie osiągnąć porozumienia, co do wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankom (np. jeden z kredytobiorców nie zgadzał się na wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi, czym skutecznie blokował taką możliwość zdecydowanemu na spór z bankiem współkredytobiorcy).

Na chwilę obecną oczekujemy na sporządzenie przez Sąd Najwyższy pisemnego uzasadnienia omawianej uchwały.