Wybierz specjalizację

Prawo cywilne

W ramach swojej praktyki Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej Klientom indywidualnym oraz korporacyjnym z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych na wszystkich etapach postępowań sądowych, egzekucyjnych i polubownych.


Z sukcesami prowadzimy sprawy z zakresu:

 • prawa zobowiązań – zawieranie i realizacja umów, ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie
 • prawa rzeczowego – prawo własności, ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności,
 • prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadu, dział spadku, zachowek oraz wydziedziczenie,
 • prawa odszkodowawczego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa budowlanego.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem dedykowanego formularza. Usprawni to analizę Państwa problemu i doprowadzi do szybkiego ustalenia terminu spotkania.

Formularz kontaktowy  DANE KONTAKTOWE

  Telefon

  692 55 95 60

  Adres

  Adama Branickiego 18 lok. 64, 02-972 Warszawa  to top button