Wybierz specjalizację

Prawo karne

W swojej praktyce z powodzeniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, działając w charakterze obrońców albo pełnomocników. Z doświadczenia wiemy, że są to tematy wymagające szczególnego zaangażowania i udziału we wszystkich czynnościach, począwszy od tych przed Prokuraturą lub Policją, a skończywszy na udziale w rozprawie głównej. Takie podejście do problematyki spraw karnych sprawia, że skutecznie udaje nam się chronić naszych Klientów przed negatywnymi skutkami postępowań karnych, które często są efektem niewłaściwej interpretacji ze strony organów ścigania. Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych i sądowych dotyczących prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa karnego-skarbowego.


Nasze usługi obejmują:

 • obronę na wszelkich etapach postępowania,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prawa karnego- skarbowego,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń, apelacji oraz kasacji,
 • reprezentowanie w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia za bezzasadne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
 • reprezentowanie osób fizycznych pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentowanie osób prawnych pokrzywdzonych przestępstwem, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem dedykowanego formularza. Usprawni to analizę Państwa problemu i doprowadzi do szybkiego ustalenia terminu spotkania.

Formularz kontaktowy  DANE KONTAKTOWE

  Telefon

  692 55 95 60

  Adres

  Adama Branickiego 18 lok. 64, 02-972 Warszawa  to top button