Sąd Najwyższy po raz kolejny nie wydał uchwały w sprawie frankowiczów. Komentarz do sprawy III CZP 11/21

Dziś po raz wtóry przed Sądem Najwyższym miało dojść do rozpoznania istotnej dla tysięcy polskich frankowiczów sprawy toczącej się pod sygn. akt III CZP 11/21 (w której sformułowano 6 kluczowych dla kredytobiorców pytań prawnych).

Niestety i tym razem nie doszło do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. SN ograniczył się do wydania postanowienia, w którym skierował pytania prawne do TSUE, dotyczące zbadania prawidłowości powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego. Trudno precyzyjnie powiedzieć kiedy TSUE udzieli odpowiedzi na ww. pytania, ale na pewno potrwa to długie miesiące, jak i nie lata.

Na szczęście dysponujemy już licznymi orzeczeniami SN (a także sądów powszechnych), w których znajdują się odpowiedzi na zasadniczą większość kluczowych z punktu widzenia kredytobiorców zagadnień prawnych. Nie można też zapominać o fakcie, iż niemalże każdego dnia polskie sądy wydają korzystne dla kredytobiorców wyroki.

Konstatacja jest prosta – nie ma na co czekać, trzeba działać!

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=463-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach&fbclid=IwAR22O5_3S18uOd8BOqElXW7AKEp6ZE3tHpGGTaRHa4w44j9vgVrzRg0aKXY