Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytowych w sprawie vs Getin Noble Bank S.A.

WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH W SPRAWIE VS GETIN NOBLE BANK S.A. – POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIA

Miło nam poinformować o uzyskaniu dla naszych Klientów w sprawie unieważnienia umowy tzw. kredytu frankowego zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie konieczności dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie trwania postępowania. Radość jest tym większa, że postanowienie zostało wydane w sprawie toczącej się przeciwko Getin Noble Bank S.A. będącego obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Sprawę prowadzi adw. Konrad Godlewski – założyciel Kancelarii AKG Legal lider działu prawa procesowego.

#wyrokiwsprawachfrankowych