Wybierz specjalizację

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, także na etapie przedsądowym. Zapewniamy zastępstwo przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w mediacjach.


Nasze usługi obejmują:

 • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • postępowania przed sądami arbitrażowymi,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem dedykowanego formularza. Usprawni to analizę Państwa problemu i doprowadzi do szybkiego ustalenia terminu spotkania.

Formularz kontaktowy  DANE KONTAKTOWE

  Telefon

  692 55 95 60

  Adres

  Adama Branickiego 18 lok. 64, 02-972 Warszawa  to top button