Świetne wiadomości z Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeczenie ucieszy wszystkich frankowiczów!

Z nieukrywaną radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w tzw. sprawie o „odfrankowienie” umowy kredytowej przeciwko mBank S.A., wydał na rzecz naszych Klientów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, uznając tym samym w 100% roszczenie kredytobiorców wskazane w pozwie!

Oznacza to, że sprawa naszych Mocodawców zdaniem warszawskiego sądu jest z gruntu zasadna, a twierdzenia dotyczące faktów i okoliczności sprawy wskazane w treści pozwu nie budzą wątpliwości.

Sprawę prowadził adwokat Konrad Godlewski z AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych