Umowa kredytu Deutsche Bank Polska S.A. uznana za nieważną

KOLEJNA WYGRANA Z DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF

Kolejne, pozytywny wyrok uzyskany dla naszych Klientów w sprawie tzw. kredytów frankowych. Postępowanie dotyczyło umowy kredytowej denominowanej CHF, zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. w 2009 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie sędzi Edyty Sornat-Unisk 06 lipca 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 4.853,58 zł oraz 90.391,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna w całości;
  • obciążył Deutsche Bank Polska S.A. wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyła się zaledwie 1 rozprawa, a cały proces przed sądem I instancji zakończył się 14 miesięcy!

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Konrad Godlewski z Kancelarii AKG Legal

#wyrokiwsprawachfrankowych