Umowa kredytu hipotecznego BOŚ Bank S.A. nieważna w całości

Wyrokiem z 6 lipca 2023 r. sędzia Bartłomiej Biegański z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

  1. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej przez naszą Mocodawczynię w 2008 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
  2. zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 169.811,78 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia złożenia pozwu;
  3. zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w wysokości ponad 22.000 zł (sic!).