Umowa kredytu hipotecznego zawarta z BRE Bank S.A. (mBank S.A.) bezskuteczna wobec kredytobiorców

Wyrokiem z 12 czerwca 2024 r. sędzia SR Henryk Walczewski z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym mBank S.A nie jest wiążąca dla kredytobiorców w zakresie § 7 ustęp 1 i § 12 ustęp 4 umowy kredytu;
  2. w związku z ustaleniami z pkt 1 powyżej Sąd stwierdził, że umowa kredytu jako niemożliwa do dalszego wykonania jest wobec kredytobiorców bezskuteczna;
  3. zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Mocodawców łączną kwotę 314.906,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia;
  4. zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości w kwocie 11.834 zł.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze