Umowa kredytu indeksowanego do CHF z mBank S.A. (BRE Bank S.A.) uznana przez Sąd za nieważną

Miło nam poinformować o następnym, korzystnym dla naszych Mocodawców wyroku w sprawie tzw. kredytów frankowych.

Tym razem sprawa dotyczyła umowy kredytowej indeksowanej CHF, zawartej z BRE Bank S.A. (poprzednika prawnego mBank S.A.) w 2008 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie sędziego Roberta Masznicza 08 sierpnia 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 244.418,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z BRE Bank S.A. jest nieważna w całości;
  • obciążył mBank S.A. wszystkimi kosztami procesu (łącznie ponad 11.000 zł).

W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z Kancelarii AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych