Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta z Bankiem BPH S.A. nieważna w całości

Miło nam poinformować o kolejnym, korzystnym dla naszych Mocodawców wyroku w sprawie tzw. kredytów frankowych.

Tym razem sprawa dotyczyła umowy kredytowej indeksowanej CHF, zawartej z Bankiem BPH S.A. w 2006 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w osobie sędziego Konrada Gradka 07 grudnia 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwotę łączną w wysokości 226.665,12 zł i 62.181,73 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z Bankiem BPH S.A. jest nieważna w całości;
  • obciążył Bank BPH S.A. wszystkimi kosztami procesu (łącznie ponad 11.000 zł).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#frankowicze