Umowa kredytu „Własny kąt hipoteczny” zawarta z Bankiem PKO BP S.A. nieważna w całości

Wyrokiem z 16 maja 2024 r. sędzia SO Joanna Karczewska z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

  1. ustaliła, że umowa kredytu hipotecznego „Własny Kąt Hipoteczny” zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Powszechna Kasa Opieki Bank Polski S.A jest nieważna w całości;
  2. zasądziła od pozwanego Banku na rzecz naszych Mocodawców kwotę 197.375,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia;
  3. zasądziła od pozwanego Banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu całości.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze