Umowa pożyczki PKO BP S.A. nieważna w całości

Wyrokiem z 30 listopada 2023 r. sędzia Bartłomiej Biegański z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

  1. ustalił nieważność umowy pożyczki zawartej przez naszych Mocodawców w 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.;
  2. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 51.464,82 zł i 49.227,90 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania przez bank odpisu pozwu;
  3. zasądził od banku na rzecz powodów koszty procesu w podwójnej wysokości tj. ponad 22.000 zł (sic!).