Umowa pożyczki zawarta z Bankiem Millennium S.A. nieważna w całości

Nie tylko umowy kredytowe zawierały niedozwolone klauzule waloryzacyjne. Analogiczne postanowienia niejednokrotnie znajdowały się również w licznie udzielanych przez banki w latach 2005-2009 umowach pożyczki.

Na skutek uznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, że w umowie pożyczki zawartej przez naszego Mocodawcę z Bankiem Millennium S.A. znajdują się postanowienia niedozwolone, ów Sąd w osobie SSO Pawła Krekory wyrokiem z 29 marca 2023 r.:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 139.192,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu;
  • ustalił, że umowa pożyczki łącząca naszego Mocodawcę z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
  • obciążył Bank Millennium S.A. wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze