Upadek umowy kredytu EKSTRALOKUM Santander Bank Polska S.A.

Po kilku latach procesu toczącego się w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie nasz Mocodawca uzyskał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z Santander Bank Polska S.A.

Ww. Sąd w orzeczeniu z 06 lutego 2024 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości;
  2. zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 418.900,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 10 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda zwrot całości kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze