Ustalenie nieważności umowy kredytu w sporze z Syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po wielu latach procesu sądowego, walce o utrzymanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, a w tym także w prokuraturze (bank nie respektując postanowienia o zabezpieczeniu próbował uzyskać od naszych Mocodawców obowiązek dalszego płacenia rat kapitałowo-odsetkowych za pomocą m.in. firm windykacyjnych;), a także o nie uwzględnienie wniosku przeciwnika o zawieszenie postępowania z uwagi na ogłoszenie upadłości banku, nasi Mocodawcy w tym tygodniu uzyskali wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A. w 2008 roku.

Takie orzeczenie staje się kluczowe z punktu widzenia trwającego postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A. w upadłości, albowiem w sytuacji jego uprawomocnienia będzie stanowić podstawę do wpisu na listę wierzytelności roszczenia naszych Mocodawców.

Wskazane orzeczenie jest wyrokiem częściowym, tj. dotyczącym wyłącznie rozpoznania żądania o stwierdzenie nieważności umowy. Pozostała część sprawy w zakresie powództwa o zapłatę została przez Sąd zawieszona do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze