Świąteczna wygrana w sporze z mBank S.A. 

Nam to się nigdy nie znudzi – kolejna wygrana sprawa o unieważnienia tzw. umowy frankowej.

Postępowanie dotyczyło umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, zawartej z BRE Bank S.A. (poprzednika mBank S.A.) w 2007 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w osobie sędzi Anny Tyrluk-Krajewskiej 19 grudnia 2022 r. wydał wyrok w którym:
– zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 83.207,98 zł oraz 54.717,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty złożenia pozwu;
– ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszych Mocodawców z mBank S.A. jest nieważna;
– obciążył bank wszystkimi kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z AKG Legal
#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#frankowicze

UWAGA!
Jeżeli jesteś stroną podobnej umowy kredytowej/pożyczki powiązanej z kursem CHF, to niezwłocznie zgłoś się do Nas na bezpłatną analizę umowy. Wystarczy, że prześlesz skan umowy wraz z załącznikami na adres biuro@akglegal.pl, a w ciągu kilku dni dostaniesz zwrotną wiadomość z informacją, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia mogące skutkować uznaniem umowy za nieważną