Wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie o ponad 1.000.000 zł

UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF NIEWAŻNA

Kolejne, pozytywny wyrok uzyskany dla naszych Klientów w sprawie tzw. kredytów frankowych. Tym razem postępowanie dotyczyło umowy kredytowej denominowanej CHF, zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. w 2006 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie sędzi Katarzyny Dawid-Birskiej 27 kwietnia 2022 r. wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 198.755,16 zł oraz 196.698,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • ustalił, że umowa kredytowa łącząca naszego Mocodawcę z Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna;
  • obciążył Deutsche Bank Polska S.A. wszystkimi kosztami procesu.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski z AKG Legal.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#frankowicze