Zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców w sporze z Bankiem BPH S.A. przed Sądem Okręgowym w Radomiu

Mamy wrażenie, że powiew dobrych zmian dla konsumentów w sporach z bankami wynikający z niedawnych orzeczeń TSUE, rozlał się z Luksemburga na większość sądów powszechnych w Polsce.

Tym razem nasi Mocodawcy po dotychczas niełatwym procesie trwającym już od początku 2021 r. uzyskali zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu na rzecz banku do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego oraz zakazania bankowi przekazywania do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Systemu Bankowego Rejestr informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu.

Postanowienie zapadło 28 sierpnia 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Radomiu, I Wydział Cywilny.