Zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców w sporze z Bankiem BPH S.A.

Nasi Klienci w zaledwie kilka miesięcy od złożenia pozwu uzyskali zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłat przez rat kapitałowo-odsetkowych kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego w sprawie o ustalenie i zapłatę wytoczonej przeciwko bankowi.

Postanowienie zapadło 11 sierpnia 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.