Zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców w sporze z Bankiem PKO S.A.

Tym razem nasi Mocodawcy uzyskali zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłat przez rat kapitałowo-odsetkowych kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego w sprawie o ustalenie i zapłatę wytoczonej przeciwko Bankowi Polskiej Kasie Opieki S.A. (PKO S.A.).

Postanowienie zapadło 20 września 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.