Zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców w sporze z mBank S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sporach z bankami uzyskaliśmy 12 września 2023 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Tym razem sprawa toczyła się przeciwko mBank S.A. (umowa zawarta z BRE Bank S.A.), a w wyniku udzielonego zabezpieczenie roszczenia nasi Mocodawcy zostali zwolnieni z obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu na rzecz banku w czasie toczącego się procesu.