Zabezpieczenie roszczenia w sprawie vs Deutsche Bank Polska S.A.

Coś co jeszcze pewien czas temu wydawało się właściwe niemożliwe, dziś staje się rzeczywistością.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 28 kwietnia 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia naszej Mocodawczyni poprzez zawieszenie konieczności dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie trwania postępowania.

Jeszcze kilka lat temu kredyty denominowane w CHF zawarte z Deutsche Bank wydawały się praktycznie „nie do ruszenia”. Wiele osób twierdziło wręcz, że są to umowy kredytów walutowych, udzielonych w CHF. Dzięki kilkuletniej, nieustępliwej pracy prawników reprezentujących kredytobiorców jest dziś możliwym wygranie sprawy również przeciwko ww. bankowi (choć nadal są to jedne z najtrudniejszych z tego rodzaju spraw).

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na finalny sukces w tejże sprawie.