Konrad Godlewski

adwokat, założyciel Kancelarii

Na przestrzeni lat zajmowałem się szeroką paletą spraw począwszy od spraw rodzinnych, poprzez bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych, sprawy pracownicze, a na sprawach karnych kończąc. Jednak zawsze najlepiej czułem się na sali sądowej. Dlatego dziś głównym obszarem moich zawodowych zainteresowań są szeroko rozumiane spory sądowe (litigation), w tym postępowania przeciwko bankom. Z perspektywy nabytych doświadczeń wiem, że często najprostszą i jednocześnie – co bardzo istotne – najtańszą drogą do uzyskania sukcesu moich Klientów jest wypracowanie przez strony wspólnego, kompromisowego stanowiska. Dlatego też drogę postępowania sądowego traktuję jako koniczną ostateczność. Jestem adwokatem warszawskiej Izby Adwokackiej, członkiem Komisji ds. Wsparcia w Wykonywaniu Zawodu.

Regularnie publikuję artykuły w prasie branżowej. Jestem współautorem książki pt. „Adwokaci. Ich najważniejsze sprawy” pod red. Doroty Kowalskiej.

W czasie wolnym trenuję sporty walki (mma, karate kyokushin – posiadam stopień 1 dan /czarny pas/), jeżdżę motocyklem, a w zimie – na nartach (jestem Mistrzem Polski adwokatury w Narciarstwie alpejskim w sezonie 2021/2022). Wiele przyjemności dają mi również spacery z moim psem, buldogiem francuskim „Lilą”.

konrad.godlewski@akglegal.pl

Dr Andrzej Bigaj

adwokat

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa pracy współpracujący z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Autor publikacji oraz uczestnik ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa pracy.

Publikacje wybrane:

Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015

Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013

Bigaj, Granice swobody umów w kontekście umownego stosunku pracy, Palestra 11-12/2013

Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 7/2013

Bigaj, Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku, (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, red. B. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013

Bigaj, Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków 2012

Sebastian Kordowski

adwokat/specjalista w zakresie procesów inwestycyjno-budowlanych, prawa korporacyjnego i nieruchomości

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie od 2010r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjno- budowlanych na każdym ich etapie – od nabycia nieruchomości do komercjalizacji inwestycji.

Nadzoruje oraz prowadzi procesy audytu prawnego (due diligence) przedsiębiorstw, spółek i nieruchomości.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek, przekształcania spółek oraz doradztwa w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Ceniony jest za doskonałą znajomość specyfiki poszczególnych branż, biznesowe podejście oraz skuteczność.

W ramach obsługi prawnej uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Tomasz Śmigulski

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w obszarze windykacji. Niemal 20-letnie doświadczenie zdobywał pracując dla firm paliwowych, ochrony osób i mienia, wypożyczalni pojazdów, a także renomowanej kancelarii prawnej o międzynarodowym zasięgu.

W tym czasie zajmował się prowadzeniem negocjacji oraz postępowań sądowych, a także bieżącą obsługą przedsiębiorców, w zakresie zabezpieczania i odzyskiwania należności. Egzekwował należności od osób prywatnych, przedsiębiorców z sektora SME oraz dużych podmiotów gospodarczych, w tym zakładów ubezpieczeń. Wykształcenie prawnicze, w połączeniu ze zdobytym doświadczeniem, sprawiają, że odzyskiwanie należności, w jego wykonaniu charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością. Włada językami niemieckim i rosyjskim, a w stopniu komunikatywnym również językiem angielskim. Wyróżnia go skrupulatność i doświadczenie.

Krzysztof Józefaciuk

doradca podatkowy, of counsel

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, rachunkowości oraz w przekształceniach, połączeniach i likwidacjach podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie zagadnień podatkowych, przy zakładaniu działalności gospodarczych, przekształceniach tych działalności i ich likwidacjach. Doradza klientom z branży handlowej, produkcyjnej, budowlanej, przetwórczej i lotniczej. Posługuje się językiem angielskim.

Magdalena

Łopatowska-Mikołajczyk

adwokat, specjalista od odszkodowań medycznych, of counsel

Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się prowadzeniem postępowań sądowych oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców. Pracowała zarówno z klientami indywidualnymi, jak i zarządami dużych podmiotów gospodarczych. Wyróżnia ją rzetelność, fachowość oraz wysokie standardy etyczne. Z takim samym zaangażowaniem podchodzi do każdego klienta, bez względu na rodzaj oraz zakres powierzonych spraw. Na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro klienta. Reprezentuje klientów indywidualnych w sporach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego oraz prawa pracy. Prowadzi również spory dotyczące błędów medycznych. Tam gdzie to możliwe, pomaga zawrzeć ugodę, uniknąć wieloletniego sporu oraz ograniczyć koszty dochodzenia swoich praw. Pracownikom i konsumentom pomaga zmierzyć się z potęgą wielkich przedsiębiorców. Przedsiębiorcom pomaga natomiast zadbać o biznes, zarówno ochronić go przed nieuczciwymi kontrahentami jak i rozwinąć, aby przynosił lepsze zyski. Czas wolny poświęca na pokazywaniu świata swojemu dziecku

DANE KONTAKTOWE

Telefon

692 55 95 60

Adres

Adama Branickiego 18 lok. 64, 02-972 Warszawato top button